Siłomierze
 
+ Więcej informacji
Model M5-2-COF
Siłomierz
Oblicza statyczne i kinetyczne współczynniki tarcia
Konfigurowalna masa obciążnika
1000-punktowa pamięć danych i statystyki
Wyjścia USB, RS-232, Mitutoyo i analogowe
     
             
 

Force Gauges  |  Torque Gauges  |  Sensors & Indicators  |  Test Stands  |  Systems & Kits  |  Grips & Attachments  |  Accessories  |  Software
Applications Gallery  |  Product Literature  |  
About Mark-10  |  Contact Us  |  Terms of Use